Cauruļavadu CCTV inspekcija

Mūsu uzņēmums piedāvā labākos asenizācijas pakalpojumus, kanalizācijas cauruļvadu tīrīšanu un skalošanu, kanalizācijas cauruļvadu beztranšeju renovāciju, notekūdeņu savākšanu, cauruļvadu CCTV inspekciju, aku renovāciju, tauku ķērāju tīrīšanu un skalošanu, attīrīšanas iekārtu apsaimniekošanu.

Cauruļvadu video izpētei paredzēts CCTV Inspekcijas mikroautobuss, kas aprīkots ar IPEC sistēmu un wincan 8 programmatūru (Latviešu valodā).
Mūsu komandā strādā pieredzējuši darbinieki ar plašām zināšanām šajā darbības sfērā.
Uzņēmumam ir visas nepieciešamās atļaujas, lai varētu sniegt piedāvātos pakalpojumus

Bildes